CE-mærkning af maskiner og produktionslinier

Har I en maskine eller en produktionslinie, der skal CE-mærkes? Er I i tvivl om, hvorvidt I lige nu lever op til lovkravene? Har I ombygget eller ændret en nuværende maskine eller et setup, og mangler rådgivning ang. CE-mærkning?

Rosenstand A/S er eksperter indenfor CE-mærkning og som uddannede maskiningeniører kan vi ikke bare CE-mærke dine maskiner – vi kan også hjælpe dig med at løse eventuelle udfordringer hurtigt og effektivt. Vi kan bl.a. hjælpe jer med:

        Risikovurdering
        CE-godkendelse
        Eksekvering af ændringer (Ikke god formulering)

Ring til os - for en uforpligtende snak - Klik her!

Hvad er CE-mærkning?

CE-mærkning er producentens erklæring på at maskinen er i overensstemmelse med EUs lovgivning inden for CE-mærkning. Dette betyder, at produktet skal leve op til en række krav, samt at der skal foreligge dokumentation inden for en række områder, herunder:

  • Risikovurdering
  • Brugervejledning
  • Tegninger af såvel dele som maskine
  • Service- & vedligeholdelses vejledning
  • Daatablade
  • Fat (**Hvad er det**)
  • mv.

Hvilke maskiner skal CE-mærkes?

Alle maskiner, der anvendes inden for EU & Tyrkiet skal CE-mærkes, og det gælder desuden, at laves der ændringer på en maskine, eller sættes en maskine sammen med andre maskiner, så skal maskinen CE-godkendes på ny. 

Både producenten af maskinen, og virksomheden, der anvender maskinen, kan stilles til ansvar for manglende CE-mærkning.

Hvad inkluderer en CE-mærkning?

** Dette var et af de spørgsmål I nævnte, at kunderne havde, når I snakkede med dem… hvad er svaret?**

 

Hvad skal jeg have styr på inden vi går i gang?

** Dette var et af de spørgsmål I nævnte kunderne havde, når I snakkede med dem… Hvad er svaret? **

I tvivl om noget? Ring uforpligtende - Klik her!

Ring 26 25 88 89 nu, og lad os snakke om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Sådan CE-mærkes dit produkt

TRIN 1: Find det eller de direktiv(er) og harmoniserede standarder, der gælder for produktet.

Der findes over 20 direktiver, som omhandler de produktkategorier, hvortil der kræves CE-mærkning. De vigtigste krav, som produkterne skal opfylde (fx sikkerhed), er harmoniseret på EU-niveau og er formuleret i generelle vendinger i disse direktiver. Harmoniserede europæiske standarder udstedes med henvisning til gældende direktiver og beskriver i tekniske detaljer de vigtigste krav.

TRIN 2 – Kontrollér produktspecifikke krav

Det er dit ansvar at sikre, at dit produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav i den relevante EU-lovgivning. Hvis et produkt fuldt ud overholder de harmoniserede standarder, svarer det til, at der for produktet er en ”formodning om overensstemmelse” med de relevante vigtigste krav. Brugen af harmoniserede standarder sker stadig på frivillig basis. Man kan vælge at bruge andre måder til overholdelse af disse vigtige krav

TRIN 3 – Find ud af, om der kræves en uafhængig overensstemmelsesvurdering fra et bemyndiget organ

Alle direktiver, der gælder for dit produkt, angiver, om en autoriseret tredjepart (bemyndiget organ) skal inddrages i den procedure om vurdering af overensstemmelse, der kræves for CE-mærkning. Dette er ikke obligatorisk for alle produkter, så det er vigtigt, at du kontrollerer, om det er nødvendigt at inddrage et bemyndiget organ. Disse organer er bemyndiget af nationale myndigheder og officielt ”bekendtgjort” over for Kommissionen samt anført på NANDO-databasens liste (New Approach Notified and Designated Organsations).

TRIN 4 – Test produktet og kontrollér dets
overensstemmelse

Det er producentens ansvar at teste produktet og kontrollere, at det er i overensstemmelse med EU-lovgivningen (procedure til vurdering af overensstemmelse). Almindeligvis er risikovurdering en del af proceduren. Ved at anvende de relevante harmoniserede europæiske standarder kan du opfylde direktivernes vigtigste lovkrav.

TRIN 5 – Udarbejd og gem den nødvendige
tekniske dokumentation

Producenten skal udarbejde den tekniske dokumentation, der kræves ifølge direktivet/direktiverne til vurdering af produktets overensstemmelse med de relevante krav samt til vurdering af risiko. Sammen med EF-erklæringen om overensstemmelse skal den tekniske dokumentation efter anmodning kunne fremlægges over for de relevante nationale myndigheder.

TRIN 6 – Påsætning af CE-mærket på dit produkt og
EF-overensstemmelseserklæring

CE-mærket skal påsættes af producenten eller af hans bemyndigede repræsentant i EØS eller Tyrkiet. Det skal påsættes selve produktet eller produktets dataplade i overensstemmelse med gældende retlig udformning for produktet i tydelig, letlæselig og ikke-sletbar form. Hvis et bemyndiget organ har været inddraget i fasen om produktionskontrol, skal identifikationsnummer ligeledes fremgå. Det er producentens ansvar at udarbejde og underskrive en ”EF-erklæring om  overensstemmelse”, der dokumenterer, at produktet opfylder kravene. Det var det! Dit CE-mærkede produkt er klar til markedet.

Få hjælp til CE-mærkning nu - Ring 26 25 88 89

Ring 26 25 88 89 nu, og lad os snakke om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Det af den nuværende side, der giver mening at tage med over.